Modele kształcenia a przystosowanie zawodowe młodych oficerów Wojska Polskiego

36,00

SKU: b7ffb1906699 Kategoria: Tagi: , , ,

Opis

Książka ukazuje współczesne podejście do problematyki przystosowania zawodowego młodych oficerów Wojska Polskiego w odniesieniu do dwóch odrębnie funkcjonujących modeli kształcenia. Pierwszy z nich to klasyczny wzorzec oparty o czteroletni proces edukacji w wyższych uczelniach wojskowych, drugim zaś jest utworzony od niedawna jednoroczny model kształcenia w studium oficerskim dla absolwentów uczelni cywilnych. Dzięki porównaniu poziomu przystosowania zawodowego oficerów reprezentujących różne modele kształcenia przedstawiono wnioski służące optymalizacji procesu edukacyjnego kadry oficerskiej Polskich Sił Zbrojnych. Zważywszy na rosnące znaczenie kwestii bezpieczeństwa oraz nacisk kładziony na poziom wyszkolenia Polskiej Armii, niniejsza monografia spotka się z zainteresowaniem różnych środowisk społecznych, nie tylko z kręgu wojskowego.Publikacja skierowana jest do osób, które stykają się zawodowo z problematyką przystosowania, ale także do dowódców wojskowych oraz przełożonych różnych szczebli. Ponadto, do wojskowych i cywilnych środowisk uczelnianych, szczególnie z kręgu nauk społecznych oraz kierunków związanych z bezpieczeństwem. Spis treści: Wstęp Rozdział I. System kształcenia oficerów w Wojsku Polskim 1. Rola oficera w Siłach Zbrojnych RP2. Kształcenie oficerów w uczelniach wyższych2.1. Czteroletni model kształcenia2.2. Roczny model kształcenia3. Doskonalenie zawodowe oficerów w jednostkach wojskowych Rozdział II. Przystosowanie zawodowe oficerów 1. Pojęcie przystosowania zawodowego2. Wymiary przystosowania zawodowego oficerów2.1. Kompetencje zawodowe2.1.1. Wiedza ogólna i zawodowa2.1.2. Umiejętności zawodowe2.2. Postawy zawodowe2.3. Poczucie kontroli w sytuacji pracy2.4. Poczucie obciążenia pracą2.5. Radzenie sobie ze stresem2.6. Zadowolenie z wykonywanego zawodu3. Problematyka przystosowania zawodowego w badaniach empirycznych Rozdział III. Metodologiczne podstawy badań własnych 1. Przedmiot i cel badań2. Problemy badawcze i hipotezy robocze3. Metody, techniki i narzędzia badawcze4. Teren i organizacja badań5. Charakterystyka badanych osób Rozdział IV. Porównanie przystosowania zawodowego badanych grup oficerów 1. Porównanie ogólnego poziomu przystosowania zawodowego2. Porównanie kompetencji zawodowych2.1. Ogólny poziom kompetencji zawodowych2.2. Wiedza ogólna i zawodowa2.3. Umiejętności zawodowe2.4. Przygotowanie do działania w różnych warunkach służby3. Porównanie postaw zawodowych badanych oficerów4. Porównanie poczucia kontroli w sytuacji pracy5. Porównanie poczucia obciążenia pracą6. Porównanie stylów radzenia sobie ze stresem7. Porównanie zadowolenia z wojska i sytuacji pracy Podsumowanie Bibliografia Spis tabel, wykresów, rysunków

Kategoria: Podręczniki szkolne

Producent:

outline, wstęga mobiusa, słownik norwesko polski, kołłątaja, gazeta szczecin, święta rita życiorys, władza sądownicza, silence of the lambs, piotr tuleja, nigdy więcej, na chemii, strefy erogenne, sentencja o przyjaźni, krokodyl różańcowy, kristin hannah

yyyyy